Boya Nasıl Yapılır?, Ev Nasıl Boyanır?, Uygun Boya Nasıl Seçilir?, Boya Yapımında Neye Dikkat Etmeliyiz, Boya Yapmanın Püf Noktaları, Boyada Hangi Malzeme Kullanılır?

Uygun Boya Seçimi

1- Öncelikle yüzeye uygun bir boya seçilmeli ve yardımcı malzeme gerekiyorsa yüzeye ve boyaya uygun olmasına dikkat edilmelidir.

2- Boya satın alınırken kaliteli olanı tercih edilmelidir. Ucuz ve kalitesiz boyalar metrekare bazında kaliteli boyalarla aynı maliyete gelir. Ancak az bir fiyat için yapılan tasarruf ileride büyük zararlara neden olabilir.

3- Piyasada her kalitede boya, astar ve tiner bulunabilir. Ancak uygulamada daha iyi sonuç almak için yüzeye uygun boya, astar ve tiner kullanılması önerilir.

4- Boya seçerken, satın alınan ürünün TSE standartlarını taºıyıp taºımadığı, üretici firmanın ISO 9000 belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir.

5- İç ve dıº mekanlarda kullanılacak rengin mekana uygun olup olmadığı küçük bir yüzeyde denenmelidir.

Boyadan Ne Beklenir?

1-Örtücülük

2- Beyazlık

3- Su kaldırma gücü (Boya kıvamını su ile ayarlamak)

4- Rahat uygulama

5- Ekonomi

6- Renklilik

7- Sarfiyat

Boya Yapımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- Öncelikle uygulaması yapılacak boyaya iliºkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.

2- Boya uygulamasında en önemli kural daima aynı sistemde aynı markaya ait ürünler kullanılmasıdır.

3- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

4- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey, uygulama yapılacak boyanın cinsine göre hazırlanmalı, mimari detay hataları giderilmelidir.

5- İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulamanın 3-4 hafta sonra yapılmasına dikkat edilmelidir.

6- Bütün boyalar uygulamaya geçmeden önce, ambalajında uygun bir karıºtırıcı ile iyice karıºtırılmalıdır.

7- Ahºap koruyucu, selülozik dolgu verniği ile epoksi grubu ürünleri ise ambalajında karıºtırıldıktan sonra baºka bir kaba alınarak tekrar karıºtırılmalıdır.

8- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanılmamalıdır.

9- Boyama iºlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.

10-Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.

11-İyi yapıºma sağlamak için parlak yüzey mutlaka matlaºtırılmalıdır.

12-Artan boyayı tekrar kullanabilmek için boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden eklemeli ve karıºtırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.